SMED rapporter og ymse annet
   

Her har jeg samlet noen gamle rapporter og ymse annet fra Senter mot etnisk diskriminering for at de skal være tilgjengelige for ettertiden. På sidene til Manuela Ramin-Osmundsen kan du i tillegg finne en del kronikker og innlegg.

SMED eksisterte fra 1999 og ut 2005. En av grunnene til at SMED ble opprettet var mangelen på beskyttelse mot etnisk diskriminering, og når dette var på plass, ble SMED lagt ned, fordi håndhevingen av den nye loven mot etnisk diskriminering ble lagt til det nyopprettede Likestillings- og diskrimineringsombudet. Alle spørsmål angående diskriminering i dag bør rettes til LDO.

This page contains old reports from the Centre against ethnic discrimination, SMED, which existed from 1999 and out 2005. From the beginning of 2006 The Equality and Anti-discrimination Ombud, LDO, took over, and is the institution to be contacted for any questions. Manuela Ramin-Osmundsen has a webpage that contains some additional material from SMED.

   
 

Underveis mot et bedre vern 1999 (.pdf)

Moving Towards Better Protection 1999 (.pdf)

Årsrapport 1999  
 

Underveis mot et bedre vern 2000 (.pdf)

Norge - en rettstat for alle (.pdf)

Når noen er likere enn andre ...
Rapport fra seminar om KRL-faget (.doc)

Diverse temaark
Det meste av temaarkkenes innhold står i underveis 2000(.rtf)

Årsrapport 2000  
 

2001 Underveis mot et bedre vern 2001

Når noen er likere enn andre... En undersøkelse om bruk av religiøst hodeplagg på arbeidsplassen

Årsrapport 2001 (.doc)  
 

Underveis mot et bedre vern 2002

Moving towards better protection 2002

Sunshine and Shadow (.doc)

Brosjyren Verktøykasse når målet er mangfold

 

Årsrapport 2002  
 

Underveis mot et bedre vern 2003

Sammendrag av underveis 2003

Moving towards better protection 2003

Høringsuttalelsen Rettslig vern mot etnisk diskriminering

Strategier for et styrket vern
Innlegg fra SMEDs konferanse om etnisk diskriminering

 

Årsrapport 2003 kortformat

Årsrapport 2003 lang

 
    På grunn av kommende sammenslåing ble Underveis mot bedre vern 2004 utsatt til 2005

Årsrapport 2004 kort

Årsrapport 2004 lang

 
 

Underveis mot et bedre vern 2004-2005 dekker både 2004 og 2005.

Prinsipielle diskrimineringssaker 1999–2005
En rapport basert på SMEDs rettshjelpsvirksomhet

Mat, tak over hodet og helsetjenester
Statens forpliktelser overfor personer uten lovlig opphold

Food, Shelter, and Health Services
The State's Responsibilities Regarding Persons
Without Legal Residence

Towards Common Measures for Discrimination
Exploring possibilities for combining existing
data for measuring ethnic discrimination.

SMED legges ned brosjyre

Årsrapport 2005  
    Last update: 18.10.2008